Đường Thống Nhất

Orientation & Geography

Asia, Vietnam, Binh Thuan province