Bến Bình Đông

Orientation & Geography

Asia, Vietnam, Ho Chi Minh City