Via San Pietro all'Orto

Orientation & Geography

Europe, Italy, Milan