ซอย หล้ง เขา

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Krabi Province