Piazza degli Eroi

Orientation & Geography

Europe, Italy, Rome