بلوار تخت جمشید

Orientation & Geography

Asia, Iran, Fars