Okrsková stanica mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy - Staré Mesto

Architecture & Buildings

Europe, Slovakia, Bratislava