שדרות קק"ל

Orientation & Geography

Asia, Israel, Tel Aviv