Yi Zhan Yi Jia (Wai Tan Branch)

Accommodation

Asia, China, Shanghai