משה גבירצמן

Orientation & Geography

Asia, Palestine, Jerusalem