Shenzhen Ramada Plaza, North Railway Station

Accommodation

Asia, China, Shenzhen City